تحلیل عملکرد محصول و بازار

تحلیل عملکرد محصول و بازار

تحلیل عملکرد محصول و بازارآنلاین.

تحلیل عملکرد محصول و بازار آنلاین, و اهمیت آن در دیجیتال مارکتینگ.

تحلیل عملکرد محصولات و بازارهای آنلاین از چندین جهت قابل بررسی است.

شاید” تحلیل عملکرد محصولات و بازار” برای شما ناآشنا باشد.

چنین تحلیلی, بخشی از گام تجزیه و تحلیل سیستم برنامه ریزی و طرح ریزی SOSTAC و پلن دیجیتال مارکتینگ است.

نکته: توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل در سیستم ساستک چیزی فراتر از ” تحلیل بازار” و ” تحلیل عملکرد بازار و محصول” است. گام تجزیه و تحلیل در مدل SOSTAC  ابعاد گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. برای درک بهتر به اینفوگرافیک زیر نگاه کنید. اگر بعنوان یک پلنرحرفه‌ای گام تجزیه و تحلیل را کامل یاد بگیرید. نه تنها مهارت “تحلیل بازارتان” تقویت می‌شود, بلکه مهارت ” تحقیق بازارتان” نیزتقویت می‌شود. بعدا در مورد ” تحقیق بازار” بحث خواهیم کرد.

تحلیل عملکرد محصول و بازار

تحلیل عملکرد محصول و بازارچیست؟

تجزیه و تحلیل عملکرد محصولات و بازارها جزء لاینفک هر طرحی ست.

هر دو طرح بازاریابی و بازاریابی دیجیتال باید عملکرد محصولات و بازارها را تحلیل کنند.

تجزیه و تحلیل عملکرد محصول و بازار عبارت‌ است از:

“مجموع تحلیل‌های مرتبط با محصولات و بازارهای یک کسب‌وکار که تصویر روشنی از وضعیت و موقعیت محصولات و بازارهای یک کسب‌وکار ارائه می‌دهد.”

یک پلنر یا بازاریاب حرفه‌ای بر مبنای این تحلیل‌ها درمورد محصولات و بازارهای مختلف شرکت تصمیم گیری می‌کند. به طور مشابه تحلیل عملکرد محصول و بازار آنلاین, عملکرد محصول و بازارهای آنلاین مختلف یک شرکت را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهد.

چرا باید عملکرد محصولات و بازارهای آنلاین‌تان را تحلیل کنید؟

تحلیل عملکرد محصولات و بازارهای دیجیتال مهم است.

دلایل محکمی وجود دارد که یک پلنرحرفه‌ای دیجیتال باید عملکرد محصولات و بازار دیجیتالش را تحلیل کنند.

هدف از تحلیل عملکرد بازار و محصولات شناسایی وضعیت و موقعیت محصولات و بازارهای مختلف است. گاها بازاریابان باید تصمیمات سختی در مورد محصولات و بازارها بگیرند. این تصمیمات می‌تواند منتج به حفظ یا حذف محصولی؛ یا ورود یا خروج از بازاریا بازارهایی بشود. تحلیل عملکرد بازار و محصولات به پلنرها و بازاریابان کمک خواهد کرد؛ در مورد حفظ یا رشد, ورود یا خروج از یک بازار تصمیم‌های بهتری بگیرند. بازاریابان دیجیتال حرفه‌ای استراتژی‌های رشدشان را بر مبنای تحلیل عملکرد محصولات و بازارها می‌گیرند.


منبع پیشنهادی

چگونه عملکرد محصولات و بازارهای دیجیتالمان را تحلیل کنیم؟


مطالب پیشنهادی

تجزیه و تحلیل در مدل SOSTAC

پلن دیجیتال مارکتینگ چیست؟

ماتریس آنسوف چیست؟

مطالب مرتبط

نظرات شما

X
قالب ووکامرس