درباره من

سوابق حرفه ای و تخصصی

امیر نصرتی هستم کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی با 4 سال سابقه اجرایی در حوزه بازاریابی و بازاریابی دیجیتال. متخصص و مشاور برنامه ریزی و طرح ریزی بازاریابی و بازاریابی دیجیتال از موسسه SOSTAC  انگلستان. تالیف واحدهای آموزشی برنامه ریزی و طرح ریزی بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ .

خدمات تخصصی من در حوزه بازاریابی 

⇐ آموزش و طراحی ایجاد و توسعه طرح های سیستماتیک بازاریابی مورد نیاز کسب وکار شما

⇐ تدوین و پیاده سازی استراتژی های مرتبط و مناسب بازاریابی

⇐ تحلیل نقاط قوت و ضعف کسب وکار شما

⇐ تحلیل و واکاوی مشتریان کسب و کار شما

⇐ تحلیل و توسعه بازار کسب وکار شما

⇐ تحلیل رقبا و تدوین استراتژی های مرتبط با تحلیل انجام شده

⇐ تحلیل فاکتورهای کلیدی بازار ( بازار خرد و کلان )

⇐ تحلیل منابع و قابلیت های شرکت و کسب وکار شما

⇐ تحلیل پرتفوی محصول و خدمات و توسعه محصول و خدمات با کمک استراتژی های مناسب

⇐ تحلیل نرخ رشد و سهم بازار

⇐ تحلیل عملکرد بازاریابی کلی کسب وکار شما

⇐ تحلیل و توسعه واحدهای استراتژیک

⇐ تحلیل و توسعه چشم انداز و اهداف بلندمدت , میان مدت و کوتاه مدت برای سازمان , شرکت و کسب وکار شما

⇐ تحلیل شکاف و هدف گذاری مجدد

⇐ تدوین و توسعه استراتژی های رشد برای سازمان , شرکت و کسب و کار شما

⇐ پیاده سازی استراتژی ها تدوین شده

⇐ بهینه سازی آمیخته های بازاریابی و ارتباطی و رسانه ای

⇐ تدوین برنامه های عملیاتی , اصلاح ساختار ها  و وظایف

⇐ کنترل اهداف , استراتژی ها , تاکتیک ها و شاخص های کلیدی عملکرد و هدف گذاری مجدد

خدمات تخصصی من در حوزه دیجیتال مارکتینگ

⇐ آموزش و مشاوره طراحی و توسعه طرح های تحول دیجیتال کسب وکار شما

⇐ تدوین و پیاده سازی استراتژی های دیجیتال مارکیتنگ

⇐ تحلیل نقاط قوت و ضعف ویژه کانال های دیجیتال برای سازمان , شرکت و کسب وکار شما

⇐ تحلیل و واکاوی مشتریان دیجیتال

⇐ تحلیل و توسعه بازار دیجیتال و یکپارچه سازی با برند و اهداف تجاری کلی کسب وکار شما

⇐ تحلیل رقبا و تدوین استراتژی های دیجیتال مرتبط با تحلیل انجام شده  و یکپارچه سازی

⇐ تحلیل فاکتورهای کلیدی بازار ( بازار خرد و کلان )

⇐ تحلیل منابع و قابلیت های شرکت و کسب وکار شما و یکپارچه سازی

⇐ تحلیل پرتفوی محصول و خدمات و توسعه محصول و خدمات آنلاین و ایجاد ارزش افزوده  با کمک استراتژی های مناسب

⇐ تحلیل نرخ رشد و سهم بازار دیجیتال

⇐ تحلیل و توسعه واحدهای استراتژیک محصول و بازار دیجیتال

⇐ تحلیل و توسعه چشم انداز و اهداف بلندمدت , میان مدت و کوتاه مدت  ویژه کانال های دیجیتال برای سازمان , شرکت و کسب وکار شما و یکپارچه سازی آن با اهداف کلی کسب وکار

⇐ تحلیل شکاف و هدف گذاری مجدد

⇐ پیاده سازی استراتژی ها تدوین شده دیجیتال

⇐ بهینه سازی آمیخته های بازاریابی و ارتباطی و رسانه ای

⇐ تولید , توسعه و تدوین طرح های بازاریابی محتوا

⇐ تدوین برنامه های عملیاتی ویژه کانال های دیجیتال , اصلاح ساختار ها  و وظایف

⇐ کنترل اهداف دیجیتال , استراتژی های دیجیتال , تاکتیک ها و شاخص های کلیدی عملکرد دیجیتال و هدف گذاری مجدد

همچنین ببینید گواهینامه های تایید شده من

X
قالب ووکامرس